Boże Ciało 2019

Zobacz zdjęcia

W Boże Ciało Pan Jezus zobaczył nasz świat, wszystkie te przestrzenie, w których przygotowywana jest Eucharystia. Widział miejsca gdzie ludzie pracują, odpoczywają, chorują, otaczają się nawzajem troską.

I uczył nas swojego patrzenia na rzeczywistość, tak by się przemieniała. Przy czterech ołtarzach wykonanych przez Akcję Katolicką, Żywy Różaniec i Kręgi Biblijne, Grupę Kawową i Siostry zakonne modliliśmy się słowami Jana Pawła II w 40 rocznicę Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:

Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!

Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze używać.

Pragnę, aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna.

Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być wierni!