Popielgrzymkowe spotkanie

Dolina Miłosierdzia wśród osób bezdomnych jest już bardzo dobrze znana. We wtorek, 18 września przybyli oni po raz kolejny do naszego Sanktuarium. Większość grupy stanowiły osoby uczestniczące w niedawnej Pielgrzymce świata Osób Słabych, na Jasną Górę organizowanej od 23 lat przez Ruch Dobroczynny „Betel”. 

 

Spotkanie w Dolinie Miłosierdzia rozpoczęło się konferencją. Następnie odmówiliśmy koronkę do Bożego i Miłosierdzia zawierzając wszystkie nasze intencje. Później udaliśmy się do nowo powstającej świątyni, by poznać historię tego miejsca i zobaczyć postępy prac budowlanych. Ostatnim punktem spotkania był grill, podczas którego w życzliwej atmosferze dzieliliśmy się wrażaniami z ostatniej pielgrzymki.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za posiłek.