Podziel się dobrym posiłkiem

Jak co roku, tak i tym razem, nasza parafia włączyła się w ogólnopolską akcję: „Podziel się dobrym posiłkiem”. Młodzieży z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie, gdzie katechizuje nasz wikary, ks. Wiesław Rycher, jak i do kandydaci przygotowujący się do bierzmowania spędzili kilka godzin w jednym z marketów na terenie naszego miasta, by zachęcać wszystkich kupujących do pozostawienia w specjalnie oznakowanym koszyku drobnego zakupu, który przeznaczony będzie dla najuboższych.