Kurs przedmałżeński

Od września 2015 roku decyzją Księdza Arcybiskupa wszystkie kursy przedmałżeńskie zostały przeniesione do katedry.

KURSY NARZECZONYCH – Nazareth

Adres: Krakowska 15/17 

Tel. kontaktowy: 500 843 001