Wielki Czwartek 2014

Zdjęcia już są – zapraszamy do galerii! Obejrzyj zdjęcia

Rozpoczynamy Triduum Paschalne. Od dzisiejszego wieczoru będziemy towarzyszyć Jezusowi w misterium Jego przejścia ze śmierci do życia. Te trzy dni tworzą jedną całość obejmującą mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, przenosi nas do Wieczernika i przywołuje na pamięć ucztę paschalną, ostatnią wieczerzę, jaką Chrystus spożywał z uczniami przed swoją męką i śmiercią. W wielkoczwartkowy wieczór poprzedza swoją krzyżową ofiarę. Pozostawia jej wieczną pamiątkę oraz znaki nowego przymierza zawartego z Bogiem. Tymi znakami są chleb i wino, przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, a pamiątką każda sprawowana Msza Święta. Dzięki niej stajemy się uczestnikami tych samych, co Apostołowie, wydarzeń.

Chrystus poleca Apostołom celebrację tej wyjątkowej Uczty i Ofiary, mówiąc: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19; 1 Kor 11,24n). Tak oto ustanawia, sakrament kapłaństwa, dlatego też na początku Eucharystii zostanę złożone życzenia naszym księżom. 

Szczególnym znakiem, jaki towarzyszy dzisiaj liturgii, jest puste tabernakulum. Ten wymowny widok uświadamia nam, jak bardzo bylibyśmy samotni bez eucharystycznej obecności Jezusa pośród nas. 

Dzisiejszej Eucharystii nie kończy udzielane przez celebransa błogosławieństwo. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do specjalnie przygotowanego ołtarza adoracji, zwanego dawniej – na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa – ciemnicą.