Wieczernik Miłosierdzia Bożego – ZAK

Obejrzyj zdjęcia

W dniach 9 – 11 września przebywali w Domu Rekolekcyjnym czciciele Miłosierdzia Bożego na corocznych rekolekcjach Wieczernika Miłosierdzia Bożego. Rok Jubileuszowy stał się okazją do pogłębienia wiary i doświadczenia Bożego Miłosierdzia poprzez przejście przez Bramę Miłosierdzia. Głównym tematem konferencji były przypowieści o Bożym Miłosierdziu w Ewangelii św. Łukasza. Uczestnicy rekolekcji w sobotę udali się na Cmentarz św. Rocha i modlili się za śp. ks. Macieja Rysia SAC – długoletniego opiekuna apostolstwa Miłosierdzia Bożego w charyzmacie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Jak zawsze aktywnie włącza się w pracę formacyjną Ewa Piechowiak z Częstochowy. W rekolekcjach uczestniczyło 19 osób.

 

 

PIELGRZYMKA SOLIDARNOŚCI – „Centra – Exide” Poznań
XXXIV Pielgrzymki Ludzi Pracy, 15 – 18 września 2016
Rok Miłosierdzia Od Wilna  przez Dolinę Miłosierdzia w Częstochowie do Łagiewnik

 

Jak co roku, już od 34 lat w Dolinie Miłosierdzia gości pielgrzymka z Poznania z zakładów Exide Technologies – Centra Poznań, która bierze udział w dorocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbywa się zawsze w 3. weekend września. Organizuje ją Stefan  Langner, przewodniczący NSZZ Solidarność w Exide – Centra Poznań. W Roku Jubileuszowym zamiarem pana Stefana, Częstochowa była kolejnym etapem w pielgrzymowaniu śladami Miłosierdzia Bożego i jego apostołów: św. Faustyny, św. Jana Pawła II i bł. Michała Sopoćki. Wcześniej pielgrzymowali do Wilna. Dlatego też piątek grupa nawiedziła Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie uczestniczyli w Mszy św. i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. W sobotę pracownicy Centry uczestniczyli w Mszy św. w intencji członków „Solidarności”, a następnie nawiedzili grób ks. Macieja. W niedzielę po Mszy św. na Jasnej Górze wyjechali do Poznania. Pan Stefan ufa, że w przyszłym roku przyjedzie ponownie.

 

Jesienne rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia dla ZAK

W dniach od 27 do 29 września miały miejsce rekolekcje dla członków i współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Większość przybyłych na nie przyjechała z Kluczborka. Rekolektanci przybywają do Częstochowy od wielu lat i są grupą ukształtowaną przez ks. Jana Porębskiego SAC i skupionych wokół apostolatu Miłosierdzia Bożego – Apostolskie Ogniska Miłosierdzia Bożego. Kilka osób przyjechało po długiej przerwie lub pierwszy raz. Łącznie było 28 uczestników. Tegoroczne ćwiczenia rekolekcyjne w Roku Jubileuszowym skupiły się wokół przypowieści o Miłosierdziu Bożym w Ewangelii wg św. Łukasza. W ostatni dzień rekolekcji w czwartek, 29 września, w Święto św. Archaniołów podczas Mszy św. Aleksandra Wośko z Kluczborka wypowiedziała po raz pierwszy słowa Aktu: „(…) wypowiadam dzisiaj moją decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca,/ według mojego stanu i kondycji życia”. Tym sposobem pani Aleksandra stała się członkiem ZAK.  Słowa uznania i wdzięczności należą się Marii Brzózka z Kluczborka, która z zapałem troszczy się o całą grupę nie tylko w Kluczborku ale poza zachęcając do udziału w rekolekcjach i systematycznym zaangażowaniu w pracę apostolską w środowisku.

 

Dzień skupienia w Kluczborku

To zaangażowanie najlepiej widoczne jest, kiedy odwiedzam Kluczbork, Parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, gdzie na co dzień z zapałem pracuje dla Królestwa Bożego pani Maria. 1 października, w sobotę miało miejsce doroczne skupienie. Z racji pierwszej soboty miesiąca tematyka konferencji obejmowała temat wspólnych elementów orędzia fatimskiego i Miłosierdzia Bożego. Podczas adoracji Najśw. Sakramentu uczestnicy odprawili nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi i uczestniczyli w Mszy św. Bardzo dziękuję za gościnność i życzliwość ks. prob. Bernarda Jurczyka i księży wikariuszy. Parafia w Kluczborku nawiedza Dolinę Miłosierdzia z różnych okazji pielgrzymowania na Jasną Górę.

 

ks. Dariusz Przybyszewski SAC