Sympozjum czcicieli Miłosierdzia Bożego 2015

W naszym Sanktuarium odbyło się Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Spotkaniu, w którym uczestniczyli apostołowie miłosierdzia z różnych stron Polski, m. in. z Torunia, Opola, Kielc Gliwic oraz Kluczborka, towarzyszy temat „Pallotyńska szkoła miłosierdzia Bożego. Historia, teraźniejszość i przyszłość”.

Obejrzyj zdjęcia

Myśl przewodnią tegorocznego spotkania należało rozumieć w perspektywie zbliżającej się rocznicy 50-lecia od pierwszego sympozjum, które odbyło się częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia w 1966 r. – Poszczególne tematy miały na celu dotknięcie tego, czym żyje obecnie Kościół – rok życia konsekrowanego, synod biskupów na temat rodziny, nadzwyczajny jubileusz Miłosierdzia Bożego i dziedzictwo św. Jana Pawła II zawarta w encyklice o Bożym Miłosierdziu – wyjaśnia ks. Dariusz Przybyszewski SAC, organizator spotkania oraz opiekun wspólnot Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego „Wieczernik Miłosierdzia Bożego”, która w duchu św. Wincentego Pallottiego formuje świeckich apostołów miłosierdzia.

Głównymi punktami dwudniowego spotkania były codzienne Msze św. sprawowane w Sanktuarium oraz udział w Koronce do Bożego Miłosierdzia.
W ramach sympozjum wygłoszono także wykłady związane aktualnością myśli o Miłosierdziu Bożym. Refleksji nad tematem << (…) świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu” – prorocza misja osób konsekrowanych>> podjął się ks. prof. Czesław Parzyszek SAC z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks. prof. Marian Kowalczyk SAC z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie rozważał temat: „Na nowo odczytana Encyklika o Bożym Miłosierdziu” . Natomiast o „Biblijnym traktacie o miłosierdziu” mówił ks. dr Sławomir Radulski SAC z Otwocka.

Część wykładową drugiego dnia otwarł referat: „<<Mężczyzną i niewiastą stworzył ich>> – teologia ludzkiego ciała św. Jana Pawła II” ks. dr Sławomira Kunka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Kolejnym prelegentem był główny organizator Sympozjum, ks. Dariusz Przybyszewski SAC, który podjął się refleksji nad tematem: „<<Miłosierdzie znaczy przede wszystkim leczyć rany>>. Rodzina i miłosierdzie priorytetem posługi papieża Franciszka”. Natomiast o konkretnym realizowaniu w życiu charyzmatu miłosierdzia na przykładzie działalności duszpasterskiej Doliny Miłosierdzia mówił ks. dr Andrzej Partika SAC, proboszcz częstochowskiej parafii Miłosierdzia Bożego. W swoim wystąpieniu mówił m.in. pomocy bezdomnym poprzez prowadzenie kuchni i łaźni, a także o planach zorganizowania magazynu odzieżowego i mieszkań patronackich.

Dwudniowe Sympozjum zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia. Ogłoszono także, że w dniach 1-3 kwietnia 2016 r. odbędzie się w Częstochowie z racji Roku Jubileuszowego i 50 lat sympozjów VI Kongres Miłosierdzia Bożego.

Pierwsze Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbyło się w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia w 1966 r. Uczestnikiem pierwszych spotkań bywał m. in. bł. ks. Michał Sopoćko, wieloletni spowiednik i kierownik duchowy św. s. Faustyny Kowalskiej.