Podaruj mydło i powidło 2015

Obejrzyj zdjęcia

„Podaruj mydło i powidło” – to najnowsza akcja rozpoczęta przez naszych pallotynów. Zakonnicy zbierają środki czystości i żywność z długim terminem ważności, które przekazują sukcesywnie do Ogrzewalni dla Bezdomnych. Pierwsza partia darów trafiła do potrzebujących w poniedziałek, 7 grudnia.

 

Jak zauważa ks. Andrzej Partika, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, a zarazem pomysłodawca akcji, w każdym z nas jest bardzo duża chęć pomocy, a zadaniem kapłanów jest tylko i wyłącznie pośredniczenie w organizacji tego. „To, co jest naszym zadaniem, to tylko zorganizować taką akcję i ogłosić ją . I nic więcej. Za każdym razem zgłasza się coraz więcej osób, które chcą pomagać na tyle, na ile im środki pozwalają” – wyjaśnia ks. Partika.

Parafia Miłosierdzia Bożego należy do jednej z najmniejszych, bowiem na jej terenie mieszka niespełna 1200 parafian (w tym ponad 100 sióstr zakonnych z 16 zgromadzeń). Jednak jak podkreśla proboszcz, wierni pomimo tego, że sami nie należą do bogatych, to zawsze gotowi są do pomocy drugiemu człowiekowi. „Obserwujemy, że ktoś przynosi jeden szampon albo jedno mydło. I to jest ważne, bo to jest jego dar, to jest jego zaangażowanie i takie drobiazgi często sprawiają, że człowiek ma poczucie, że takie akcje faktycznie są potrzebne i że w ludziach jest dużo chęci niesienia pomocy” – dodaje proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego.

Chętni do włączenia się w akcję mogą przesłać swoje dary na adres: Dolina Miłosierdzia, ul. o. Kordeckiego 49, 42-200 Częstochowa.

Chociaż termin rozpoczęcia akcji wpisuje się w rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, to jednak nie wynika tylko z tego faktu. Pallotyni z Doliny Miłosierdzia otaczają potrzebujących swoją opieką już od wielu lat. Przykładowo w zeszłym roku organizowali zbiórkę odzieży. „Każdy z bezdomnych pisał życzenie do świętego Mikołaja o jedną rzecz, np. prosił o buty w rozmiarze 42 albo o kurtkę na wzrost 180 cm. Listę tych rzeczy ogłosiłem w parafii i ludzie przynosili te właśnie rzeczy”– mówi ks. Partika.

Początkowo pomoc w Dolinie Miłosierdzia była świadczona bardzo nieformalnie, ale w roku 2013 powstał Sekretariat ds. Miłosierdzia, który zajmuje się m. in. prowadzeniem kuchni i łaźni dla bezdomnych. Środki na ich dotychczasowe działanie pochodziły z wielu podobnych akcji, jak na przykład z odbywającego się każdego roku w 2. Niedzielę Wielkanocną Biegu Miłosierdzia czy ze zbiórek tematycznych związanych z gromadzeniem konkretnych przedmiotów, jak chociażby akcja „Podziel się kubkiem”. Ponadto pallotyni organizują także pomoc poza strukturami parafii, jak np. dożywianie dzieci w szkołach. Inicjatywa została podjęta w Roku Życia Konsekrowanego, a polega na tym, że zgromadzenia zakonne znajdujące się na terenie parafii finansują obiady dla dzieci z ubogich rodzin. Dzięki temu od początku roku szkolnego mogą one spożyć każdego dnia ciepły posiłek.

Pallotyni zapowiadają, że pomimo tego, iż w swojej parafii organizują już tak wiele form pomocy osobom najbardziej potrzebującym, to Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia zobowiązuje ich do szukania coraz to nowych możliwości wspierania najbiedniejszych. W najbliższych dniach zostanie powołana do istnienia Fundacja, której zadaniem będzie koordynowanie różnego rodzaju działań charytatywnych.