Nasz Proboszcz Misjonarzem Miłosierdzia

Obejrzyj zdjęcia

Ks. Andrzej Partika, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego został uroczyście posłany przez papieża Franciszka do pełnienia posługi Misjonarza Miłosierdzia. Wydarzenie to miało miejsce w Bazylice św. Piotra w Rzymie w Środę Popielcową, 10 lutego 2016 r.

Dzień wcześniej Franciszek spotkał się z nimi w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego.

 

Audiencję papieża Franciszka dla Misjonarzy Miłosierdzia zobacz tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=HqfLfWq_-TM

 

Przemówienie papieskie czytaj tutaj:

http://ekai.pl/rokswietymilosierdzia/x96787/papiez-do-misjonarzy-milosierdzia-bierzcie-grzesznikow-na-swe-ramiona/

 

Szczególnym zadaniem misjonarzy będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych rekolekcji, kazań i katechez. Istotnym elementem ich posługi ma być spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, mają mieć prawo do rozgrzeszania z grzechów, dotychczas zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej, m.in. grzechu profanacji postaci eucharystycznych, schizmy, apostazji czy herezji, a także grzechu spowodowanego naruszeniem tajemnicy spowiedzi.

Zadanie powierzone misjonarzom wymaga, aby tę funkcje sprawowali duchowni „dobrzy, cierpliwi, zdolni zrozumieć ludzkie ograniczenia, gotowi do tego, by wyrażać natchnienia Dobrego Pasterza w swojej misji głoszenia i spowiadania” – czytamy w Instrukcji na Rok Miłosierdzia. Mają oni posługiwać nie tylko na terenie diecezji, z której pochodzą, lecz w całym kraju, a także poza jego granicami.

Posługa Misjonarzy Miłosierdzia, którzy wg papieskiej bulli ustanawiającej Jubileusz mają głosić piękno przebaczenia, ma być znakiem tego, że Bóg jest miłością, która ciągle przebacza. Misjonarze powołani są po to, aby poszli w różne miejsca świata i Kościoła, żeby przypomnieć prawdę o Bożej miłości.

Powołanie na czas Jubileuszu Misjonarzy Miłosierdzia ma być znakiem misji Kościoła. Jak czytamy na jubileuszowej stronie internetowej, papież ogłosił Rok Miłosierdzia po to, „aby został intensywnie przeżyty w każdym Kościele partykularnym, i aby w ten sposób pozwolić każdemu doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca poprzez czynną misję Kościoła.”