Pogrzeb ks. Stanisława Wojtyły

Obejrzyj zdjęcia

Dnia 21 kwietnia 2015 roku w Dolinie Miłosierdzia odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 17 kwietnia 2015 roku śp. ks. Stanisława Wojtyły SAC.

Domowa Wspólnota pallotyńska już od dnia śmierci gromadziła się każdego dnia na modlitwie w intencji śp. ks. Stanisława. Natomiast we wtorek do naszego domu przyjechała rodzina, współbracia, znajomi i przyjaciele śp. ks. Stanisława Wojtyły SAC, żeby wspólnie przebyć ostatnią drogę. Obecni byli również ci, którzy w ostatnich latach choroby i cierpienia śp. ks. Stanisława opiekowali się nim oraz towarzyszyli mu w codzienności. Gościem szczególnym był ksiądz biskup Jan Zając (archidiecezja krakowska), wieloletni przyjaciel naszego zmarłego współbrata. Ksiądz Biskup ilekroć przyjeżdżał do Częstochowy zawsze znajdował czas, aby odwiedzić ks. Stanisława. Msza św. zgromadziła wielu współbraci pallotynów z obu prowincji. Przewodniczył Jej wspomniany Ksiądz Biskup, natomiast homilię wygłosił ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC. Wszystkim przybyłym na tę smutną, ale i jednocześnie radosną uroczystość, wspólnota częstochowska składa serdeczne dzięki.

Biogram śp. Księdza Stanisława SAC

W dniu, w którym pallotyńska wspólnota wspomina dwieście dwudziestą rocznicę narodzin dla świata św. Wincentego Pallottiego, Założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ta sama wspólnota żegna doczesne szczątki śp. ks. Stanisława Wojtyły SAC.

Ks. Stanisław urodził się 1 czerwca 1931 r. w Międzybrodziu Bialskim, w ówczesnym województwie krakowskim. Trzy dni później, 4 czerwca, rodzice – Franciszek i Maria – przedstawili ks. Stanisława do chrztu w rodzinnej parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. 1 września 1946 r. z rąk księcia Adama Stefana Kardynała Sapiehy młody Stanisław przyjął sakrament bierzmowania. Dwa lata później, 1 września 1948 r., rozpoczął on trzyletnią edukację w Gimnazjum prowadzonym przez Księży Pallotynów w Wadowicach na Kopcu. Strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Stanisław przyjął w roku 1951, z rąk ówczesnego prowincjała Polskiej Prowincji Pallotynów – ks. Stanisława Czapli. W roku 1953 w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym złożył pierwszą profesją na ręce radcy prowincjalnego – ks. Józefa Wróbla SAC. Natomiast wieczną konsekrację – na ręce ks. Franciszka Bogdana SAC – 8 września 1956 r. Tonsurę, jak i inne święcenia niższe włącznie z diakonatem, ks. Stanisław przyjął z rąk bp Zygmunta Choromańskiego. Święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu zostały mu udzielone przez posługę Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Ołtarzewie 22 czerwca 1957 r. Po święceniach kapłańskich i po rocznym pobycie na studium pastoralnym w Gdańsku (1958-1959), posługiwał w Szczecinie (1959-1961), Kielcach (1961-1963), Częstochowie (1963-1968), Kielcach (1968-1972), Radomiu (1972-1974), Warszawie (1974-1977), Lublinie (1977-1981) i Częstochowie (1981-2015).

Ostatnie lata śp. ks. Stanisława Wojtyły naznaczone były chorobą i cierpieniem, wskutek czego nie mógł już podejmować żadnych posług duszpasterskich. Jego stan zdrowia zaczął się pogarszać w lutym bieżącego roku. W Wielki Piątek ks. Stanisław, w związku z dużym osłabieniem, został przewieziony do szpitala, z którego wrócił 13 kwietnia. W tym czasie został zaopatrzony w sakramenty święte. Prosił także o możliwość pojednania się z tymi, z którymi odczuwał taką potrzebę. Tej prośbie stało się zadość. W środę 15 kwietnia po raz kolejny, po dwóch dniach pobytu w domu, został odwieziony do szpitala. Zmarł w piątek, 17 kwietnia o godzinie 19.20, w wieku 83 lat, z czego 61 lat życia przeżył jako pallotyn i 57 lat jako kapłan w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

ks. Michał Wójciak SAC