6. Kongres Miłosierdzia Bożego

Obejrzyj zdjęcia

Już po raz 6. odbywał się u nas Kongres Miłosierdzia Bożego. W tym roku przypadał on na obchodzony w Kościele powszechnym Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia i jubileusz 50 lat od pierwszych sympozjów w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Wzięło w nim udział 120 osób.

Ważnym wydarzeniem była sobotnia Msza św. i wprowadzenie, przez ks. Mirosława Stankiewicza z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, relikwii bł. ks. Michała Sopoćki. Warto wspomnieć, że ks. Sopoćko był związany z Apostolstwem Miłosierdzia Bożego i brał czynny udział w częstochowskich sympozjach. Po Eucharystii ks. Mirosław wygłosił referat o bł. ks. Michale jako powierniku tajemnic św. s. Faustyny. Kolejne referaty wygłosili ks. Sławomir Radulski SAC podejmując wymiar biblijny Miłosierdzia Bożego jaki ukazał papież Franciszek w bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia. Ks. Waldemar Seremak SAC ukazał czym jest i jak należy realizować w praktyce wyobraźnię miłosierdzia. To określenie użył św. Jan Paweł II i w nauczaniu papieża Franciszka również ma swoje zastosowanie. Wieczorem uczestnicy Kongresu wzięli udział z racji pierwszej soboty miesiąca w nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi i drodze światła – Via Lucis, podczas, której o godz. 21.37 zatrzymaliśmy się w godzinie przejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca na dziękczynienia za dar papieża, który posługę Piotrową oparł na orędziu Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej z Fatimy. Wstępem teoretycznym do przeżycia pierwszej soboty był referat ks. Krzysztofa Czapli SAC z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które ukazało harmonię tych dwóch orędzi miłosierdzia i Fatimy.

W tym roku rodzina pallotyńska będzie przeżywała 17 września na Sardynii beatyfikację sł. Bożej Elżbiety Sanny – świeckiej współpracowniczki św. Wincentego Pallottiego. Postać przyszłej błogosławionej ukazało wystąpienie s. Małgorzaty Wyrodek SAC z Częstochowy. W niedzielę ostatni referat zaprezentował ks. prof. Marian Kowalczyk SAC, którym ukazał, iż miłosierdzie nie jest pobłażliwością na zło i grzech. Referat ks. Mariana Kowalczyka SAC kończył VI Kongres ku czci Miłosierdzia Bożego w części teoretycznej. Zwieńczeniem była uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Prowincjał Adrian Galbas SAC – Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów.

Po Eucharystii sporo uczestników Kongresu wzięło udział w 3. Biegu Miłosierdzia.

6. Kongres ku czci Miłosierdzia Bożego odbywający się w dn. 1-3.04.2016 r., był zorganizowany wspólnie przez Sekretariat ds. Miłosierdzia i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie Okazją do zorganizowania tego dwa ważne wydarzenia: Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia i jubileusz 50 lat od pierwszych sympozjów w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie – 20 lutego dla osób świeckich i 16 – 17 listopad dla teologów w roku 1966. Organizatorem tych historycznych spotkań był ks. Stanisław Wierzbica SAC, który od 1960 r. stworzył Ośrodek Studiów Miłosierdzia Bożego. Przewodniczącym wówczas był ks. Edmund Boniewicz SAC, a sekretarzem ks. Stanisław Wierzbica SAC. Celem było: gromadzenie źródeł do teologii Miłosierdzia Bożego, tworzenie biblioteki specjalistycznej, opracowanie Dzienniczka s. Faustyny, sympozja naukowe i sympozja dla laikatu – świeckich apostołów Miłosierdzia Bożego. Od 1973 r. ośrodek częstochowski został włączony do Ośrodka Studiów Pallotyńskich (OSP) w Ołtarzewie i stał się Sekcją Miłosierdzia tegoż instytutu. Stąd później sympozja naukowe odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, a częstochowski ośrodek Dolina Miłosierdzia stał się miejscem sympozjów dla laikatu. Dzięki nim rozprzestrzeniał się kult Miłosierdzia Bożego na płaszczyźnie teologicznej i duszpasterskiej, formując apostołów Miłosierdzia Bożego. Poniekąd można ten wymiar apostolski odnaleźć w nazwie: „Europejski Kongres Apostolski Miłosierdzia”, który odbył się w tym roku w Rzymie w dniach 31.03. – 3.04.

W Roku Jubileuszowym powróciliśmy do współpracy naszych ośrodków, które wspólnie dały piękne owoce na polu naukowym i apostolskim. Hasłem Kongresu ku czci Miłosierdzia Bożego było hasło Jubileuszu „Miłosierni jak Ojciec”. Spotkanie miało charakter modlitewno-apostolskim. Zaś w Ołtarzewie w dniach 19-20 maja 2016 r. odbędzie się konferencja naukowa.

Program szczegółowy tegorocznego Kongresu:

1 kwietnia 2016 /piątek/

15.00 – Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

15.20 – Eucharystia – ks. Dariusz Przybyszewski SAC – Częstochowa

17.00 – oficjalne rozpoczęcie

17.30 – Referat: Fatima, a Miłosierdzie Boże – ks. dr Krzysztof Czapla SAC – Zakopane

18.30 – kolacja

21.00 – Apel Jasnogórski – Jasna Góra

2 kwietnia 2016 /sobota/

7.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

8.00 – śniadanie

9.00 – Eucharystia – pod przewodnictwem ks. Mirosława Stankiewicza z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku z wprowadzeniem relikwii bł. Michała Sopoćki.

10.30 – Referat: Bł. ks. Michał Sopoćko powiernik tajemnic św. Faustyny – ks. mgr lic. Mirosław Stankiewicz – Białystok.

11.30 – kawa

12.00 – Referat: Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca – ks. dr Sławomir Radulski SAC – Otwock

13.00 – Modlitwa południowa Regina Coeli

– Obiad

15.00 – Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

15.45 – Referat: Rok Miłosierdzia przynagleniem do wyobraźni miłosierdzia – ks. Waldemar Seremak SAC –  Częstochowa

16.45 – kawa

17.00 – Referat: Służebnica Boża Elżbieta Sanna, świecka współpracownica św. Wincentego Pallottiego – s. Małgorzata Wyrodek SAC – Częstochowa.

18.00 – kolacja

20.00 – Czuwanie w Dolinie Miłosierdzia:

– nabożeństwo pierwszosobotnie

21.00 – Apel Jasnogórski

– Via Lucis

3 kwietnia 2016 /niedziela/ Święto Miłosierdzia Bożego

7.00 – śniadanie

8.00 – Godzinki do Miłosierdzia Bożego

9.00 – Msza św. dla tych, którzy odjeżdżają po obiedzie

10.30 – Referat: Czy Miłosierdzie Boże to pobłażliwość na grzech? – ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC – WSD Ołtarzew

11.30 – kawa

12.00 – Modlitwa południowa Regina Coeli

–  Podsumowanie

12.30 – Obiad

15.00 – Godzina Miłosierdzia

15.30 – Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Prowincjała Adriana Galbasa SAC – Poznań

17.00 – 3. Bieg Miłosierdzia

 

Opracowanie:

Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC
Ks. Dariusz Przybyszewski SAC