Dzieła apostolskie

Dzieła apostolskie przy Sanktuarium

– rekolekcje, wieczerniki Miłosierdzia Bożego i dni skupienia dla dorosłych, młodzieży i dzieci

– kongresy, sympozja i zjazdy czcicieli Miłosierdzia Bożego

– konferencje dla pielgrzymów przybyłych do Sanktuarium

– stała dyspozycja do posługi w sakramencie pokuty i pojednania

– wydawanie kwartalnika „Apostoł Miłosierdzia Bożego”

– misje oraz rekolekcje w parafiach, intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego

– wspomaganie osób w trudnej sytuacji materialnej

– wydawanie posiłków dla biednych i potrzebujących

Zainteresowanych kultem Miłosierdzia Bożego zapraszamy do prenumeraty „Apostoła Miłosierdzia”. Wystarczy wpłacić dobrowolną ofiarę, aby otrzymać to czasopismo.

Adres:
Apostoł Miłosierdzia Bożego – Redakcja ul. o. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa.

Osoby zainteresowane tematyką misyjną lub wsparciem pracy misjonarzy zapraszamy do prenumeraty „Horyzontów Misyjnych”. Wystarczy wpłacić dobrowolną ofiarę, aby otrzymać to czasopismo.
Adres:
„Horyzonty Misyjne” – Redakcja ul. o. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa.

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe „Apostolos” zaprasza na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Egiptu, Grecji, Włoch, Portugalii, Francji,  Skandynawii, Irlandii, Hiszpanii, Meksyku, Turcji, Wilna.
Bliższych informacji udziela biuro: „Apostolos”, Redakcja ul. o. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa.

Jeśli pragniesz zostać księdzem lub bratem pallotynem napisz do nas: Pallotyński Ośrodek Powołań, ul. o. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa, tel. +48 697 834 513 i +48 343 656 668, email: kontakt@powolania.pl, www: http://powolania.pl