Za nimi ekstremalna noc

19 krajów, 441 miejscowości i 986 tras – taką charakterystykę czytamy na stronie internetowej ogólnopolskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Również przedstawiciele naszej parafii wpisali się w tę inicjatywę. W piątek, 12 kwietnia kilku śmiałków wyruszyło na nocną wędrówkę. Panie wybrały trasę św. Kaspra del Bufalo (42 km: Częstochowa – Biała – Borowianka – Kamyk – Libidza – Młynisko – Grodzisko – Wilczy Dół – Wydra – Stara Gorzelnia – Wielki Bór – Grabówka – Częstochowa), a panowie trasę św. Pawła (40 km: Żarki Letnisko – Leśniów – Częstochowa Jasna Góra). Mimo zmęczenia i  niskiej temperatury wszystkim udało się dotrzeć szczęśliwie do celu.