Wieczerniki Miłosierdzia już dziś podsumowują rok

Wieczernik Miłosierdzia Bożego to wspólnota modlitewno-apostolska czcicieli Bożego Miłosierdzia. Istnieje w Częstochowie, w Dolinie Miłosierdzia, od 1985 r. Wspólnota łączy w sobie dwie idee: Miłosierdzia Bożego, której źródeł należy szukać w kartach Pisma Świętego, w nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w encyklice Jana Pawła II Dives in misericordia oraz w orędziu Miłosierdzia Bożego spisanym w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej; Wieczernika Jerozolimskiego, w którym Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, kapłaństwa i pojednania, objawił apostołom swoje pragnienie, by trwali w miłości i jedności oraz kontynuowali Jego posłannictwo, gdzie modląc się z Maryją, oczekiwali Pięćdziesiątnicy tak niezwykle wymownie odsłaniającej prawdę o Miłosierdziu Bożym.

W odpowiedzi na charyzmat ruchu, członkowie Wieczernika Miłosierdzia Bożego mają do spełnienia następujące cele: uwielbiać i wypraszać miłosierdzie Boże, zawierzyć miłosierdziu Bożemu, a także budować cywilizację miłości przez konkretne czyny miłosierdzia, realizowane tak w środowisku rodzinnym, jak i społecznym oraz zawodowym.

Najważniejsze wydarzenia 2015 roku:

Jesienne rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia

http://dolina-milosierdzia.pl/index.php/19-aktualnosci/208-jesienne-rekolekcje-zak

Wrześniowy Wieczernik Miłosierdzia

http://dolina-milosierdzia.pl/index.php/19-aktualnosci/219-wrzesniowy-wieczernik-milosierdzia

Dzień skupienia w Kluczborku

W pierwszą sobotę września (5.IX) odbyło się kolejne skupienie dla wspólnoty czcicieli Miłosierdzia Bożego w Kluczborku przy parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – Apostolskie Ogniska Miłosierdzia Bożego ZAK założone przez śp. ks. Jana Porębskiego SAC. Pierwsza sobota automatycznie nadała charakter maryjny tego dnia. Po konferencji, która była poświęcona III Kongresowi Generalnemu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, nastąpiło  nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Pani Maria stara się pielęgnować te dwa wielkie orędzia Miłosierdzie Boże i Fatima, bo jak mówi to jest związane z pallotynami. Ten czas wspólnej modlitwy scala wspólnotę i umacnia w tożsamości chryzmatu pallotyńskiego. Dzień skupienia buduje więź duchową z Doliną Miłosierdzia w Częstochowie.

Kiedy przybywam do Kluczborka doświadczam gościnności ks. prob. Bernarda Jurczyka oraz Pani Marii wraz z całą wspólnotą.

To spotkanie w Kluczborku było okazją do zaproszenia na jesienne rekolekcje od 28 września do 1 października, gdyż dużo osób korzysta z rekolekcji i oby inni dzięki kluczborskiej wspólnocie przybyli do Częstochowy. Bardzo dziękuję za obecność i modlitwę wszystkich uczestników dnia skupienia.

Wieczernik Miłosierdzia Bożego – Strzebiń

W dniach od 4 do 5 lipca przybyli na doroczne spotkanie formacyjne czciciele miłosierdzia Bożego z parafii p.w. Krzyża Świętego w Strzebiniu. Animatorem wspólnoty jest pan Edmund Rakoczy ZAK, który z Doliną Miłosierdzia jest ściśle związany od 1982 r.  Edmund jest bardzo zaangażowanym członkiem ZAK w swojej parafii, gdzie animuje nabożeństwa do miłosierdzia Bożego i prowadzi Pogotowie Modlitewne. W tym roku, na prośbę uczestników, podjęliśmy temat orędzia fatimskiego. Pierwsza sobota miesiąca tym bardziej była przynagleniem do przeżycia jej według wskazań Maryi danych Łucji o odprawianie i szerzenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi w duchu wynagrodzenia.  

Czciciele Miłosierdzia Bożego z Gostynina

W ostatni weekend czerwca 27-28, przybyli do Doliny Miłosierdzia pielgrzymi z Gostynina. Jak co roku przybywają oni do Częstochowy, aby na Jasnej Górze i w jej cieniu, w Dolinie Miłosierdzia nabrać sił duchowych doznając czułej miłości Maryi i Jezusa miłosiernego. Duszą animującą te wyjazdy jest Pani Krystyna.

Wieczernik Miłosierdzia Bożego – Biała

W dniach od 19 do 21 czerwca do Doliny Miłosierdzia przybyli na swoje doroczne ćwiczenia duchowne czciciele miłosierdzia Bożego z Białej k. Chojnowa. Animatorami wspólnoty jest małżeństwo Grażyny i Czesława Dulów. W czerwcowy weekend pochylaliśmy się nad powołaniem do apostolstwa świeckich. W Roku Życia Konsekrowanego staraliśmy się lepiej poznać św. Wincentego Pallottiego i jego dzieło. Państwo Dulowie, jak co roku starają się przyciągać nowych uczestników częstochowskich Wieczerników. Wspólnota działająca przy parafii Przemienienia Pańskiego w Białej jest ze wszystkich wspólnot zgrupowanych wokół Doliny Miłosierdzia działa w środowisku wiejskim i stara się wspierać posługę ks. proboszcza.

Wieczerniki Miłosierdzia Bożego

W dniach 16-17 maja od wielu już lat przybywa do Częstochowy grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego ze Starowej Góry z parafii św. Wojciecha w Łodzi. Organizatorami są panie: Helena Mamcarz i Teresa Zając. Pielgrzymka do Doliny Miłosierdzia i na Jasną Górę jest okazją dla pogłębienia wiary, a dla niektórych okazją do nawrócenia  i przylgnięcia do Boga.  Do grupy ze Starowej Góry dołączyli się pielgrzymi ze Szczecina.
Święto Maryi Królowej Apostołów i Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23-24 maja przeżywaliśmy w niewielkiej grupie przybyłej na Wieczernik Miłosierdzia Bożego. Ten szczególny czas czuwania wraz z Maryją w Wieczerniku spędziliśmy na modlitwie brewiarzowej i rozważaniach wraz ze św. Wincentym Pallottim i Jego bardziej niż najukochańszą Matką Maryją.
Każda z grup przybywających na doroczne spotkania Wieczernika odwiedza ks. Macieja Rysia SAC i modli się za niego. Jest to wielki dar serca za jego wieloletnią posługę i miłość okazywaną wszystkim przybywającym do Doliny Miłosierdzia.

Święto Miłosierdzia Bożego

Już od 15 lat czciciele Miłosierdzia Bożego z Bolszewa i Wejherowa przeżywają doroczny Wieczernik Miłosierdzia Bożego w Święto Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymi z Kaszub gościli w Dolinie Miłosierdzia od piątku do poniedziałku. Grupa liczyła 57 osób. Liczba uczestników z roku na rok powiększ się i w przyszłym roku planuje pani Anna organizować wyjazd do Częstochowy dwa razy w roku. Tegoroczny Wieczernik przeżywaliśmy w klimacie Roku Życia Konsekrowanego z nakierowaniem na pallotyńską rodzinę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i Święto Miłosierdzia Bożego związane z ogłoszeniem przez papieża Franciszka bulli „Misericordiae vultus” ogłaszającą Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Na gorąco dzieląc się z uczestnikami słowami homilii Ojca św. z I Nieszporów II niedzieli Wielkanocnej podczas których została ogłoszona bulla, poruszyły nas słowa mówiące o czułości i delikatności miłosierdzia Bożego, których człowiek jest spragniony:
„W wielu sercach pojawia się pytanie: dlaczego dziś Jubileusz Miłosierdzia? Po prostu dlatego, że Kościół, w tym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej wyraźnego ukazywania znaków obecności i bliskości Boga. Nie jest to czas na rozrywkę, ale przeciwnie by trwać na czuwaniu i rozbudzić w nas umiejętność dostrzegania tego, co istotne. Jest to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca (J 20, 21-23). Z tego powodu Rok Święty będzie musiał budzić pragnienie umiejętności zrozumienia wielu znaków czułości, jakie Bóg daje całemu światu, a szczególnie tym, którzy cierpią, są samotni i opuszczeni a także nie mają nadziei na przebaczenie i nie mają poczucia, że są kochanymi przez Ojca. Rok Święty: aby obudzić w nas radość z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy. Jubileusz:  aby dostrzec ciepło miłości Chrystusa, który bierze nas na swe ramiona, aby nas doprowadzić z powrotem do domu Ojca. Rok, w którym możemy być dotknięci przez Pana Jezusa i przemienieni Jego miłosierdziem, abyśmy także i my stali się świadkami miłosierdzia. Oto dlaczego Jubileusz: bo jest to czas miłosierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczyć rany, aby niestrudzenie spotykać tych, którzy czekają, aby zobaczyć i namacalnie dotknąć znaki bliskości Boga, aby zaoferować każdemu drogę przebaczenia i pojednania” (Homilia podczas I Nieszporów Święta Miłosierdzia Bożego).  
Od godziny 15.00 rozpoczęły się uroczystości odpustowe ku czci miłosierdzia Bożego, którym przewodniczył ks. Tomasz Dutkiewicz SAC z Rzymu – student Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego. Uroczystość odpustowa zgromadziła wielu pielgrzymów. Podczas mszy św. zaznaczyli swoją obecność podopieczni kuchni dla bezdomnych. Po mszy św. odbył się II. Bieg Miłosierdzia na rzecz bezdomnych. W tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone na remont łaźni i zorganizowanie magazynu odzieży.

ks. Dariusz Przybyszewski SAC