Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego

W Dolinie Miłosierdzia zakończyło się w niedzielę, 30 kwietnia doroczne Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Spotkania mają swoją długą historię i na jej początku stał m.in. bł. ks. Michał Sopoćko. Spowiednik i kierownik duchowy św. s. Faustyny Kowalskiej bywał wielokrotnie na odbywających się od 1966 r. nieopodal Jasnej Góry sympozjach i kongresach. Według znanych obecnie dokumentów kościelnych wynika, że to miejsce było najprawdopodobniej pierwszą na świecie parafią pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. I jedyną, w której kult Jezusa Miłosiernego w znaku obrazu z podpisem :”Jezu ufam Tobie” trwa nieprzerwanie od lat 50-tych XX wieku.

 

Tegorocznemu Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbywającemu się w dnia 29-30 kwietnia towarzyszyły słowa: „Odpowiedzialni za świat”.

-„Świat nie zazna spokoju dopóki z ufnością nie zwróci się do Mojego Miłosierdzia. Przyszedłem zbawić świat, a nie potępić”. Te słowa Pana Jezusa skierowane do s. Faustyny oraz stwierdzenie św. Wincentego Pallottiego: „Nie można być spokojnym, kiedy widzimy, że bliźniemu grozi wieczne potępienie” są inspiracją tego spotkania i jego tematu – wyjaśnia ks. Dariusz Przybyszewski, organizator spotkania. Formę bycia apostołem daje Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Do tej konkluzji podprowadzają tematy poszczególnych wystąpień. W specyfice Doliny Miłosierdzia jest apostolat Miłosierdzia Bożego i po trosze Fatima. Apostolat tych orędzi, które ratują świat, ożywiając wiarę i rozpalają miłość, są zbieżne z chryzmatem Założyciela ZAK, św. Wincentego Plallottiego: „Odpowiedzialni za świat – przepajać świat Bogiem”. – Bezpośrednim natchnieniem było historyczne sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów Ołtarzewie w 1975 r. z udziałem kard. K. Wojtyły, pod hasłem „Odpowiedzialni za świat” – kończy ks. Przybyszewski.

W tegorocznym Sympozjum Czcicieli Miłosierdzia Bożego uczestniczyli apostołowie miłosierdzia z różnych stron Polski, m. in. z Torunia, Opola, Kielc, Gliwic oraz Kluczborka.