Pracowity czas Adwentu

Adwent rozpoczęliśmy w naszej Parafii od rekolekcji adwentowych, które poprowadził ks. Mirosław Prekop z Poznania – pallotyn. Treści mobilizowały do podejmowania pracy nad sobą, by oczekiwanie na Boże Narodzenie w każdym ludzkim sercu, w każdej rodzinie spełniło się! Mamy jeszcze czas, by odpowiedzieć szczerze na pytanie: czy kocham Jezusa? co mogę zrobić, by kochać Go?