Pallotyńskie prymicje

Neoprezbiterzy, którzy w ostatnią sobotę, 7 maja, w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Królowej Apostołów w Ołtarzewie, otrzymali z rąk abp Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego, Prymasa Polski święcenia kapłańskie, już dwa dni później przybyli do naszej parafii. Podczas wieczornej Mszy św. udzielali oni błogosławieństwa prymicyjnego połączonego z odpustem papieskim.

 

Diakoni do święceń prezbiteratu przygotowywali się poprzez formację w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Bezpośrednio przed uroczystością przeżywali kilkudniowe rekolekcje, które prowadził ks. Czesław Parzyszek SAC. Wśród neoprezbiterów – wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jest 7 Polaków i jeden Białorusin.

Pierwszym etapem pallotyńskiej formacji jest trwający miesiąc postulat. Następnym jest nowicjat trwający 2 lata, po którego pierwszym roku ma miejsce przyjęcie stroju duchownego. Po drugim roku nowicjusze składają pierwszą czasową (na okres jednego roku) konsekrację. Przyrzekają: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha służby.

Formacja w pallotyńskim seminarium trwa 6 lat: studia filozoficzno-teologiczne. Alumni III roku wprowadzani są w posługę lektora Słowa Bożego, natomiast IV roku w posługę akolity. Przed rozpoczęciem ostatniego roku formacji seminaryjnej alumni składają wieczną profesję, a następnie przyjmują święcenia diakonatu. Zakończeniem formacji seminaryjnej są święcenia prezbiteratu, po których nowi kapłani są kierowani do posług duszpasterskich w placówkach kierowanych przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Polsce i na świecie.