Pallotyni zawierzyli się Miłosierdziu Bożemu

Prowincja Zwiastowania Pańskiego zawierzona została Miłosierdziu Bożemu. Miało to miejsce w trakcie wiosennego Zjazdu Rektorów i Proboszczów odbywającego się w Dolinie Miłosierdzia. Akt wypowiedziany został uroczyście 13 kwietnia 2016 r. przez prowincjała pallotynów, ks. Adrian Galbasa.

Poprzedni akt oddania Miłosierdziu Bożemu został wypowiedziany 7 maja 2003 r., w dziesiątą rocznicę powstania Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Jednak (jak to zauważył Ksiądz Prowincjał w homilii), tego typu akty należą do kategorii takich, które permanentnie winny być odnawiane. Owo odnowienie jest kolejnym potwierdzeniem i zaproszeniem tego największego z przymiotów Stwórcy (Jego Miłosierdzia) we wszystkie płaszczyzny życia pallotyńskiego. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Kościele powszechnym jest znakiem również dla wspólnoty księży i braci pallotynów, że o to Miłosierdzie należy prosić i Jemu zawierzać nieustannie.

Ksiądz Prowincjał nawiązał również do logo Jubileuszu Miłosierdzia i przypomniał, że bardzo wymownym znakiem jest połączone oko Chrystusa z okiem ludzkim. Zatem, aby być kimś, kto doświadcza Miłosierdzia Bożego, należy się poddać bezwarunkowo Chrystusowi i iść za Nim (nie przed Nim), a najlepiej (jak to widać na wspomnianym logo) dać się wziąć Jezusowi w ramiona i być przez Niego prowadzonym. Natomiast przez przywołanie postaci świętych: Wincentego Pallottiego i Teresy od Dzieciątka Jezus, Ksiądz Galbasł ukazał prawdziwy sens zawierzenia: dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, bo Jego Miłosierdzie jest nieskończone i zupełnie darmowe. W dalszym ciągu homilii pojawiło się również wyjaśnienie sensu tego typu zawierzeń w ogóle. Ksiądz Prowincjał wytłumaczył, że aby ów akt mógł się wypełnić, należy go (poza tym powszechnym, odnowionym 13 kwietnia 2016 r.) wypowiedzieć Panu Bogu w sposób osobisty. 

Zgodnie z propozycją Księdza Prowincjała tenże akt zostanie również ponowiony we wszystkich wspólnotach pallotyńskich indywidualnie. Okazją do tego mają być najbliższe wspólnotowe dni skupienia. 

 

ks. Michał Wójciak SAC

***** 

Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu pallotyńskiej prowincji Zwiastowania Pańskiego 

Wszechmogący Boże, który w tajemnicy Wcielenia Twojego Syna objawiłeś swoją nieskończoną miłość, przyjmij nasze dziękczynienie za dar Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a szczególnie za prowincję Zwiastowania Pańskiego. Dzięki Ci składamy za każde dobro, którego nam udzieliłeś, za wszelkie Twoje łaski, zmiłowania i błogosławieństwa. 

Tobie, miłosierny Ojcze, wyznajemy dzisiaj także nasze wielkie winy. Przepraszamy za każde sprzeniewierzenie się Twojej woli, porzucenie Twojego Słowa, zaniedbanie Twoich natchnień, za niewierność, egoizm i pychę. Przepraszamy za każdy grzech! Ojcze Przedwieczny, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Wpatrzeni w miłosierne oblicze Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez Niego powierzamy Tobie, najlepszy Ojcze, całą prowincję i każdego współbrata z osobna. Razem z Maryją oddajemy się Tobie całkowicie, wypowiadając nasze fiat. Prosimy Cię, miej w swojej opiece księży, braci, alumnów, nowicjuszy, postulantów, naszych krewnych, przyjaciół, współpracowników oraz wszystkich, którzy czynią nam jakiekolwiek dobro. Pomóż nam żyć w duchu ośmiu błogosławieństw, aby nasze wspólnoty wypełniał pokój i zgoda, naszą modlitwę – gorliwość, a nasze apostolstwo – prostota i radość. 

Bądź zawsze z nami, dobry Boże, abyśmy na ziemi – w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa – budowali Twoje królestwo, a w niebie – razem z Królową Apostołów, św. Wincentym Pallottim, bł. Józefem Jankowskim i bł. Józefem Stankiem – na wieki uwielbiali Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen.