Od 20 lat razem w Akcji

To już 20 lat, od kiedy w Dolinie Miłosierdzia powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Jubileuszowe świętowanie odbyło się w środę, 20 stycznia.

Rozpoczęło się ono od Mszy św. dziękczynnej, której przewodniczył ks.Andrzej Partika, asystent kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Wśród zaproszonych gości byli:

– Elżbieta Rozenfeld – viceprezes Diecezjalnego Oddziału Akcji Katolickiej,

– Grażyna Wróblewska – Ludwig – viceprezes Diecezjalnego Oddziału Akcji Katolickiej,

– Edward Łąpieś – sekretarz Diecezjalnego Oddziału Akcji Katolickiej,

– Rafał Cierpiał – członek Diecezjalnego Oddziału Akcji Katolickiej,

– ks. Jan Wysocki – wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego,

– siostry zakonne,

– byli członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,

– osoby współpracujące z Akcją Katolicką,

– członkowie grupy „Maranatha”

 

Po Mszy św. i przedstawieniu zaproszonych gości prezes Ryszard Trzeszczyński przedstawił historię i działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w ciągu tych 20 lat. Podziękował za współpracę wszystkim księżom pallotynom, dzięki który Akcja Katolicka mogła realizować posłannictwo osób świeckich. Na zakończenie swojego wystąpienia życzył wszystkim członkom, aby poprzez pracę, dobre słowo i modlitwę zacieśniali współpracę z duchowieństwem, spełniający tym samym główny cel Akcji Katolickiej w realizowaniu zadań apostolskich.

W trakcie spotkania głos zabrała także Elżbieta Rozenfeld, która w imieniu zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej podziękowała za pracę na rzecz parafii i Kościoła diecezjalnego.

Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek przygotowany przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a następnie kto miał życzenie wpisał się do kroniki, któa prowadzona jest od początku powstania Akcji Katolickiej w naszej parafii.