Misjonarki Świętej Rodziny bardziej znane

W Niedzielę Misyjną, 21 października 2018 r. Siostry Misjonarki Świętej Rodziny mieszkające na terenie naszej parafii przedstawiły swój charyzmat i prowadzone dzieła apostolskie zwłaszcza na Białorusi. S. Marina Jeskiewicz pochodząca z Oszmiany, podziękowała na wszystkich Mszach św. Polskiemu Narodowi za kapłanów i siostry zakonne, za błogosławioną Bolesławę Lament i za siostry misjonarki Świętej Rodziny, które pomogły i wciąż pomagają ludziom mieszkającym na ziemi, w której urodził się i wychował błogosławiony ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. s. Faustyny Kowalskiej, odnowić swoją wiarę z ruin bezbożności komunizmu.

O misji bł.Bolesławy Bolesławy Lament, o jej pragnieniu jedności człowieka z Bogiem i ludzi pomiędzy sobą, o misjach prowadzonych w tym duchu na wielu kontynentach można przeczytać: http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/