Kolędowe życzenia

Na co dzień należą do różnych grup parafialnych. Jednak raz w roku spotykają się wspólnie. Dzielą się wówczas opłatkiem i składają sobie życzenia. Odbywa się to zazwyczaj w Święto Objawienia Pańskiego. Tak było i tym razem.