Jesienne rekolekcje ZAK

W dniach od 28 września do 1 października miały miejsce rekolekcje dla członków i współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Większość przybyłych na nie przyjechała z Kluczborka. Rekolektanci przybywają do Częstochowy od wielu lat i są grupą ukształtowaną przez ks. Jana Porębskiego SAC i skupionych wokół apostolatu Miłosierdzia Bożego – Apostolskie Ogniska Miłosierdzia Bożego. Tegoroczne ćwiczenia rekolekcyjne skupiły się wokół Ewangelii wg św. Marka, a zostały zatytułowane „ Uwierzyć Jezusowi”.

 

Inspiracją do poszczególnych konferencji były rekolekcje Lectio Divina ks. Krzysztofa Wonsa SDS i medytacje nad Ewangelią św. Marka kard. Carlo Marii Martiniego. Dlaczego droga Ewangelii św. Marka? Przeżywamy Rok życia Konsekrowanego i jest to przynaglenie, aby spojrzeć na fundament na, którym opiera się bycie członkiem w Zjednoczeniu, życie treścią Aktu Zaangażowania Apostolskiego w ZAK. Fundamentem jest naśladowanie Jezusa. Naśladowanie Chrystusa jest wspólne dla członków ZAK i osób życia konsekrowanego, stąd jest to dobra okazja do refleksji nad pallotyńskim charyzmatem ZAK. Podstawową regułą Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa (por. OOCC II, 4-5), dlatego Ewangelia św. Marka świetnie koresponduje z tym, gdyż ukazuje kim jest Jezus. Dlatego przesłanie tej Ewangelii stało się dobrym przygotowaniem do złożenia i odnowienia Aktu Zaangażowania Apostolskiego w ZAK.

 

W ostatni dzień rekolekcji w czwartek, 1 października podczas Mszy św. Lidia Oślak wypowiedziała po raz pierwszy słowa Aktu: „(…) wypowiadam dzisiaj moją decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca,/ według mojego stanu i kondycji życia”. Tym sposobem pani Lidia stała się członkiem ZAK, a pozostali odnowili swoje poświęcenie się Bogu jako apostołowie w Zjednoczeniu. W rekolekcjach wzięło udział 21 osób.