Fundacja Ufam Tobie

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w dniu rozpoczynającym Rok Miłosierdzia, w 1000 dniu pontyfikatu papieża Franciszka, w godzinie miłosierdzia powołana została FUNDACJA UFAM TOBIE.
Jest celem jest podejmowanie działań m. in. zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym. Ma ona na celu realizację zadań z dziedziny opieki i pomocy społecznej.