Czy będzie u nas neokatechumenat?

W każdy poniedziałek i czwartek o godz.18.45 odbywają się u nas w parafii katechezy neokatechumenalne. Katechiści podejmują wszelkie starania, aby rozbudzić w słuchaczach pragnienie pobudzania na nową swojej wiary, wchodzenia w jej tajemnice i żywe przeżywanie świętych misteriów. Celem prowadzonych spotkań jest z upływem czasu zawiązanie wspólnoty neokatechumenalnej w naszej parafii.

 

Droga neokatechumenalna jest formacją duchową, która ma na celu osiągnięcie dojrzałej wiary przez parafian, członków wspólnoty. Zasadniczo opiera się na trzech filarach. Pierwszy; uczenie się słuchania Słowa Bożego i realizowania jego wskazań w swoim życiu, a więc życie Słowem Bożym. Drugi filar to pełne, świadome i aktywne zaangażowanie w przeżywanie liturgii, trzeci kieruje naszą uwagę na chrześcijańską miłość. Posiada charakter katechetyczny, dlatego też realizowany jest w parafii pod opieką księdza proboszcza oraz innych kapłanów (prezbiterów).

Neokatechumenat powstał 1964r., a jego głównym założycielem, inicjatorem jest hiszpański malarz Kiko Arguello. Wspólnoty neokatechumenalne są odpowiedzą na zalecenia Soboru Watykańskiego II, który wskazywał na naglącą potrzebę odpowiedzi Kościoła na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Szczególnym zagrożeniem stawała się w minionych czasach zauważalna sekularyzacja, przez co zaczęto dostrzegać konieczność tworzenia wspólnot oraz powrót do nauczania wczesnego chrześcijaństwa.

Z upływem czasu droga neokatechumenalna rozpowszechniła się na wszystkie kontynenty, jest obecna w wielu parafiach i diecezjach, angażując w życie wiarą wiele rodzin oraz osób w różnym wieku i statusie.

Teologiczna zawartość katechez drogi neokatechumenalnej została dogłębnie przebadana przez Kongregację Nauczania Wiary. 26 grudnia 201 0r  Papieska Rada ds. Świeckich dokonała zatwierdzenia Dyrektorium katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej.